Dezvoltarea măsurilor active de ocupare, stimularea inițiativei antreprenoriale individuale și plasarea asistată pe piața forței de muncă in regiunile de dezvoltare Sud-Est, Nord -Est, Sud-Muntenia si Bucuresti -Ilfov

Axa prioritară 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.1 : „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

Tip proiect: Strategic
Perioada implementare: 18 luni

Calitate: Partener

Beneficiar: AJOFM Bacău
Contact: Manager proiect:

Prezentare Proiect ID 132314

Anunt publicare comunicat de presa -ID 132314

Anunt ID 132314

Informare activitate proiect ID 132314,la 30 sept.2014

Informare la 31.10.2014 proiect 132314

anunt ID 132314 achizitie materiale publicitare

Anunt bilete de calatorie si servicii voiaj

Informare proiect la 31 decembrie 2014

Informare activitate proiect ID 132314 la 28.02.2015

ANUNT – Achizitii materiale – ID 132314

CAIET DE SARCINI achizitii materiale – ID 132314

Anunt achizitie mat.publicitare si mat. consumabile

anunt achizitie echipamente IT- id 132314

anunt ID 132314-29.04.2015

caiet sarcini – ID 132314 – 29.04.2015

Informare.mai.2015 – ID.132314

informare la 31.08.2015 ID 132314