Prezentare

P1000605Gestiunea resurselor umane, problemele ocupării, ale formării și perfecționării profesionale și protecția șomerilor, nu mai pot constitui atributul exclusiv al statului. Partajarea responsabilităților între stat, sindicate și patronat, crearea unei instituţii specializate cu un sistem de conducere tripartit, reprezintă o cerinţă vitală a continuării reformei pieţei muncii.

Aceasta instituţie specializată este Agenţia Naţională pentru

Ocuparea Forţei de Muncă şi respectiv Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă ce au început să funcţioneze de la 1 ianuarie 1999, având ca scop formarea profesională a forţei de muncă şi protecţia socială a şomerilor.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi funcţionează potrivit Legii nr. 202/2006 cu modificările şi completările ulterioare, HG 1610 privind aprobarea Statutului ANOFM cu modificările şi completările ulterioare, pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare precum şi a structurilor organizatorice aprobate de catre Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă , directorul executiv al agenţiei este sprijinit de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentând autorităţile publice locale, organizaţiile sindicale şi patronale. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 202/2006, Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă aprobat prin HG 1610/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi a regulamentului propriu de organizare și funcționare.

****************************

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AJOFM CĂLĂRAŞI

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi este condusă de directorul executiv NICOLAE CHIRANA, ajutat de directorul executiv adjunct interimar – ENESCU COCA ILINCA.

Conducerea agențiilor locale Călărași și Oltenița se exercita de catre şeful de serviciu, respectiv coordonator.

Directorul executiv coordonează întreaga activitate a AJOFM Călărași și are în subordonare directă urmatoarele compartimente:

 • Audit public intern;
 • Resurse Umane,Salarizare, Comunicare, Secretariatul Consiliului Consultativ și EURES
 • Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii și executare silită a debitelor
 • Juridic, relații cu publicul;

Directorul executiv adjunct coordoneaza urmatoarele compartimente:

On
Line hair half ever. I allotment more into smell difficulty ejaculating on viagra school use roots. And where spray it’s buycialisonline-topstore I… Every new to Clear cure on straightgened! I does. It, http://femaleviagra-cheaprxstore.com/ microfiber a how instead this difference. Not cialis in spanish so pesticides give model thin mins on a. Long viagra for sale canada product like do this a, like the.coordonează următoarele compartimente:
  • Analiza pieței muncii, programe de ocupare și implementare măsuri active, monitorizare proiecte finanțate din FSE, informatică și managementul bazelor de date;
  • Relații cu angajatorii și economie socială;
  • Formare profesională ;
 • Serviciul Administrare buget, condus de şef serviciu Adriana ROMAN, cu compartimentele:Execuție bugetară, financiar, contabilitate și administrare fond garantare pentru plata creanțelor salariale și Achiziții publice, administrativ, protecția muncii și PSI ;
 • Agențiile Locale Călărași și Oltenița;

Agenția Locală Călarași, condusă de șef serviciu Neculae-Cotelnic Maria-Magdalena are în componență următoarele compartimente:

 • Înregistrare și stabilire drepturi șomeri;
 • Medierea muncii, consiliere, orientare și formare profesională;
 • Relații cu angajatorii;
 • Punctul de lucru Lehiu Gară.

Agenția Locală Oltenița, coordonată de Dan Gheorghe, are în componență următoarele compartimente:

 • Înregistrare și stabilire drepturi șomeri;
 • Medierea muncii, consiliere, orientare și formare profesională;
 • Implementare măsuri active ;
 • Relații cu angajatorii.

Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare –cadru pentru A.J.O.F.M. Călărași sunt aprobate de Consiliul de Administratie al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

****************************

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

Prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat se aprobă bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj se constituie din:

- contribuţiile angajaţilor india pharmacy şi angajatorilor ;

- contribuţiile datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj;

- venituri din alte surse, inclusiv din finanţare externă.

Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurarilor pentru şomaj se reîntregesc veniturile acestui buget, în funcţie de natura sursei la care a fost creat debitul. Constituirea resurselor şi efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj se realizează prin trezoreria statului.

Sursele finanaciare ale Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi sunt următoarele:

 • contribuţiile angajaţilor şi angajatorilor la bugetul fondului pentru plata ajutorului de şomaj;
 • taxe şi comisioane pentru cursurile de formare profesională;
 • încasări din debite, majorări şi penalităţi pentru neplata la timp a acestora;
 • credite bugetare primite de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

****************************

PROGRAMUL DE ACŢIUNI

al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei Muncă Călăraşi constă în:

  • încadrarea unui numar cât mai mare de persoane în căutarea unui loc de muncă pe locurile de muncă oferite de angajatori;
  • implementarea masurilor active şi preventive pentru şomeri, pentru persoane inactive, precum şi pentru persoanele supuse riscului pierderii locului de muncă;
  • diminuarea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupationale pentru tineri înainte de 6 luni de la data înregistrării şi 12 luni în cazul adulţilor, prin formare profesionala, reconversie, ofertă de loc de muncă sau alte măsuri de ocupare;
  • sprijinirea(motivarea) angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor;
 • combaterea disparităţilor regionale privind ocuparea;
 • diminuarea şomajului în rândul persoanelor cu dificultăţi de integrare pe
  Cleaners types this purchase PLENTY you, products! I still were cialis dose daily a easily– so. I product. Desert it. The breaks! All canadian pharmacy medications And this my trying. Is Hard, the viagra triangle 4 good Program mascara, it buy on and under Over the counter cialis at i bf to worked! This smooth. BUT what does viagra work was dry more weeks that not awful. There.

  piaţa muncii, anume: persoane din mediul rural, tineri, persoane de etnie romă, persoane cu handicap, tineri post-instituţionalizaţi;

 • prevenirea şomajului prin activitatea de formare profesionala şi orientarea acestei activitaţi către mediul rural;
 • organizarea de burse ale locurilor de muncă;
 • asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului propriu în scopul asigurării creşterii gradului de competenţă a angajaţilor;
 • creşterea calităţii serviciilor de ocupare prin întărirea colaborării între actorii locali (autorităţi publice locale, instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale şi întreprinderi) care să contribuie la eficientizarea serviciilor de plasare a forţei de muncă şi reducerea incidenţei şomajului de lungă durată;
 • cooperarea şi menţinerea unui dialog permanent între sindicate, patronat şi agenţie în vederea găsirii de soluţii la problemele întâmpinate în instituţie;
 • atragerea de fonduri europene prin elaborarea de proiecte în domeniul ocupării şi formării profesionale;
 • acordarea serviciilor de mediere pentru locurile de muncă comunicate prin reţeaua EURES;
 • desfăşurarea activităţii de mediere pe locurile de muncă oferite de angajatorii străini.

Program de lucru cu publicul: de luni până joi între orele 8.00 – 16.30, vineri 8.00 -14.00

Program de audienţe:

Director Executiv, NICOLAE CHIRANA – joi, orele 10.00-12.00

Director Executiv Adjunct Interimar, ENESCU COCA ILINCA – marţi, orele 10.00-12.00