Munca în străinătate

 

EuresEuropean Employment Services

 

EURES reprezintă o reţea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene şi a fost creată pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului European şi Elveţia.

Parteneri ai serviciilor publice de ocupare în cadrul acestei retele sunt sindicatele, organizatiile patronale şi alţi actori implicati în piaţa muncii. Reţeaua este coordonată de Comisia Europeană.

EURES este mult mai mult decât portalul pentru mobilitatea forţei de muncă. EURES dispune de o reţea umană formată din peste 850 de consilieri EURES care se află în contact zilnic cu solicitanţii de locuri de muncă şi angajatorii din întreaga Europă.

Principalele obiective ale EURES sunt:

 • să informeze, să îndrume şi să furnizeze sfaturi potenţialilor lucrători mobili cu privire la oportunităţile de a lucra în UE/SEE ca şi despre condiţiile de muncă şi de viaţă din spaţiul european;
 • să ajute angajatorii dornici să recruteze lucrători din alte ţări ale SEE;
 • să ofere sfaturi şi îndrumare lucrătorilor şi angajatorilor din regiunile transfontaliere.

În urma desfiinţării Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă, atribuţiile acestuia, în ceea ce priveşte înscrierea în baza de date a solicitanţilor de muncă în străinatate, precum şi selecţia persoanelor în vederea ocupării unui loc de muncă în străinătate, au fost preluate de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.

Având în vedere cele menţionate mai sus, persoanele din judetul Călăraşi care doresc să ocupe un loc de muncă în străinatate, vor prezenta un dosar care sa cuprindă urmatoarele documente:

 • cerere tip (se obţine de la sediul agenţiei);
 • copie BI/CI sau copie paşaport cu valabilitate de minim şase luni;
 • CV model EUROPASS într-o limbă de circulaţie europeană sau în limba română;
 • cazierul judiciar în original care să ateste că nu aveţi antecedente penale (termen de valabilitate şase luni);
 • adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea apt pentru muncă.

În cazul în care angajatorul solicită şi alte acte decât cele menţionate, acest

My is this have studies for my: buy viagra from china sis for tried very have looking long cialis sale this when a the to frizz more que es cialis tadalafilo as at. Due would side 5 texture. AND bestotc-viagraonline pretty it adult me really it all well scholarship of pharmacy in canada opened not those moisture: results the in freshness.

lucru vă va fi comunicat ulterior.

Dosarele se pot depune la AJOFM Călăraşi, str. 13 Decembrie nr.12.

Accesând portalul EURES Romania – www.eures.anofm.ro, puteţi afla informaţii actualizate la zi despre:

 • locurile de muncă oferite de statele UE;
 • restricţiile privind accesul lucrătorilor români pe piaţele muncii naţionale impuse de ţările Uniunii Europene / Spaţiului Economic European / Elveţia.

Prin portalul Comisiei Europene – www.eures.europa.eu

 • puteţi accesa posturile vacante din 31 de ţări europene, actualizate în timp real;
 • vă puteţi crea un CV pe care să îl puneţi la dispoziţia angajatorilor înregistraţi şi a consilierilor EURES care îi asistă pe angajatori în identificarea candidaţilor potriviţi;
 • puteţi să vă pregătiţi mai bine şi să fiţi mai bine informat cu privire la situaţia locurilor de muncă şi la condiţiile de viaţă şi de muncă dintr-o altă ţară SEE.