Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale