Subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea șomerilor peste 45 ani sau a șomerilor monoparentali

Conform art. 85 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă


Angajatorii care încadreazã în muncã, pe perioadã nedeterminatã, şomeri în vârstã de peste 45 de ani sau şomeri care sunt pãrinţi unici susţinãtori ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoanã angajatã din aceste categorii, o sumã egalã cu valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncã sau de serviciu cel puţin 18 luni.

De facilitãţile menţionate mai sus, beneficiazã şi angajatorii care, în raport cu numãrul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncã persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au aceastã obligaţie legalã, dacã încadreazã în

muncã pe duratã nedeterminatã persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncã sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Angajatorii care înceteazã raporturile de muncã sau de serviciu ale persoanelor din categoriile menţionate mai sus, anterior termenului de 18 luni, sunt obligaţi sã restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncã sumele încasate pentru fiecare persoanã pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menționat, plus dobânda de referinţã a Bãncii Naţionale a României în vigoare la data încetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu, dacã încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. d) şi e) şi art.61 lit. d) și <LLNK 12003 53 10 202 65 29>art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e) şi <LLNK 11999 188 11 202 99 51>art. 99 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONVENTIE art. 85

Tabel nominal_Art. 85
Declaratie