Subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea elevilor și studentilor pe perioada vacanțelor școlare

ConformLegii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor

 

În conformitate cu prevederile Legii 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, angajatorul care încadreazã în muncã elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor beneficiazã, pentru fiecare elev şi student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţã prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

În vederea acordarii stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului Călăraşi, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie.

Perioada maximã de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrãtoare într-un an calendaristic.

Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat şi salariul realizat se suportã de cãtre angajator din fonduri proprii.

Nu beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi.

Conventie_Lg.72- incadrare elevi si studenti

Anexa la conventie Lg.72 -incadrare elevi si studenti