Facilități fiscale acordate angajatorilor

Conform art. 93 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă


Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.

Reducerea contribuţiei se acorda începând din anul fiscal următor, pentru o perioada de 6 luni, și constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat în condiţiile prevăzute mai sus din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.